LT
WRITE US or call us at +370 655 52169
Privacy policy

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

VšĮ „Saulės gojus“ (toliau – Duomenų valdytojas) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą. Todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Ši Politika taip pat skirta Jus informuoti apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:
 

Juridinio asmens kodas: 300038662

Buveinės adresas: J. Montvilo g. 29, LT-13126 Grigaičių km., Vilniaus r.

Tel. +370 655 52169

El. p. info@saulesgojus.lt

 

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?
 

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ „Saulės gojus“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo paslaugų teikimas;
 • Vidaus administravimas;
 • Ugdymo sutarčių sudarymas, vykdymas ir apskaita;
 • Ugdytinių asmens bylų tvarkymas;
 • Dienynų pildymas;
 • Ugdymo baigimo ir kitų pažymėjimų išdavimas;
 • Ugdymo krepšelio apskaičiavimas;
 • Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas ir vykdymas;
 • Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas;
 • Bendruomenės ir visuomenės informavimas apie įstaigos veiklą (ugdytinių kūrybiniai darbai, ugdymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medžiaga);
 • Personalo valdymas, personalo dokumentų rengimas ir valdymas;
 • Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas;
 • Auditas.

Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome?

 • Bendrieji ugdytinių (nepilnamečių asmenų) asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas.
 • Bendrieji ugdytinių atstovų (tėvų / globėjų / rūpintojų) asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys apie ugdytinio sveikatą: regėjimo aštrumas, galimos alerginės reakcijos į aplinką ir (ar) maistą, neįgalumas. Be kita ko, rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos (pagal formą 027/a).

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
 

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.). Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 str. 1b dalis.).
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo", Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 ,,Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

Kam teikiame arba galime teikti asmens duomenis?

 

VšĮ „Saulės gojus“  asmens duomenis teikia arba gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka VšĮ „Saulės gojus“  tam tikrus darbus ir teikia konkrečias paslaugas: tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudarytų ir administruotų sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko tam, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas; Vilniaus rajono ir miesto savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Mokinių registras; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; draudimo bendrovės; ugdymo įstaigos; teisėsaugos institucijos.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
 

Kas yra slapukai?

 

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Kitą kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.
 

Kam mes naudojame slapukus?

 

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau mūsų svetainėje, užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir pateikti jūsų poreikiams pritaikytą turinį ir funkcijas. Taip pat slapukai padeda daugiau sužinoti apie Jūsų apsilankymų svetainėje trukmę bei dažnumą, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir mūsų teikiamas paslaugas.

 

Mūsų svetainėje paprastai naudojamų slapukų tipai:
 

Techniniai slapukai: mūsų interneto svetainės lankytojams stengiamės pateikti pažangią bei lengvą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Tam naudojame techninius slapukus, kurie leidžia matyti svetainę ir užtikrina jos sklandų veikimą. Mūsų interneto svetainė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

Funkciniai slapukai: Taip pat naudojame funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Jūsų pasirinkimus ir efektyviai naudotis mūsų interneto svetaine (pvz., šių slapukų dėka svetainė prisimena Jūsų pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras). Šio tipo slapukai nėra būtini interneto svetainės veikimui, bet jie suteikia daugiau galimybių ir Jūsų naršymą daro malonesnį.

Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus naudojame siekdami suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine, identifikuoti silpnąsias ir stipriąsias jos vietas, optimizuoti ir gerinti svetainės darbą. Renkami anoniminiai duomenys apima Jūsų peržiūrėtas sritis, svetainėje praleistą laiką, informaciją apie bet kokias iškilusias technines problemas, pvz., klaidos pranešimus. 

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

 


Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Mūsų svetainėje arba socialinių tinklų paskyrose gali būti reklaminių skydelių ar nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VšĮ „Saulės gojus“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Duomenų subjektus, įskaitant ir mūsų svetainės lankytojus.

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė ištaisyti);
 • prašyti Duomenų valdytojo sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečioji šalis, kuriai teikiami asmens duomenys (teisė apriboti);
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte VšĮ „Saulės gojus“, ir persiųsti šiuos duomenis kitam Duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad VšĮ „Saulės gojus“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam Duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė perkelti).

Duomenų valdytojas gali nesudaryti Duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų galite kreiptis vienu iš Jums patogių būdų:

 • Registruotu paštu: VšĮ „Saulės gojus“, J. Montvilo g. 29, LT-13126 Grigaičių k., Vilniaus r.
 • Telefonu: +370 655 52169
 • El. paštu: info@saulesgojus.lt
 • Galite susisiekti su VšĮ „Saulės gojus“ duomenų apsaugos pareigūnu el. p. pareigunas@saulesgojus.lt
 • Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

 

Kaip sužinosite apie šios Politikos pakeitimus?

 

Atnaujinę šią Privatumo ir slapukų politiką, apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje www.saulesgojus.lt. Jei prisijungsite arba naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (arba) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.
 

Atnaujinta 2020-04-27